Jste zde:   Úvod
  |  Přihlásit se

Prohlášení o soukromí


Letecká škola Rakušan se stará o vaše soukromí  a vyvíjí technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online zážitky. Toto prohlášení o ochraně soukromí, je platné pro  web Letecká škola Rakušan a určuje jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu Letecká škola Rakušan souhlasíte s praktikami popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování vašich osobních dat

Letecká škola Rakušan shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše @-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. Letecká škola Rakušan také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou pro váz unikátní jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také existují automaticky shromážděné informace o hardwareu asoftwareu vašrho počítače  zde na Letecká škola Rakušan. Ty mohou obsahovat: vaše IPčko, typ browseru, doménové jména, časy přístupu a adresu referujícího webu. Tyto informace jsou Letecká škola Rakušan využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu Letecká škola Rakušan.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu Letecká škola Rakušan, mohou být využívána a shromažďována ostatníi uživateli. Poznámka: Letecká škola Rakušan nezkoumá obsah žádné z vašich privátních komunikací.

Letecká škola Rakušan doporučuje přečíst si prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na Letecká škola Rakušan, abyste porozuměli tomu jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je zdílí.. Letecká škola Rakušan není zodpovědný za zásady ochrany osobních údajů mimo Letecká škola Rakušan a  mimo rodinu webů Letecká škola Rakušan.

Použítí osobních informací

Letecká škola Rakušan shromažďuje a používá vaše osobní informae k provzu webu Letecká škola Rakušan  a k poskytování služeb, o které jste požádali. Letecká škola Rakušan také používá vaše identifikační údaje k nabízení dalšího zboží a služeby dostupných z Letecká škola Rakušan a jeho částí. Letecká škola Rakušan vás také může kontaktova skrzevá ankety, aby prozkoumal vaše názory na aktuálně poskytované služby a na potenciálně nové služby. Navíc Letecká škola Rakušan může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám omáhá provádět statistické analýzy, posílat vám @-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišǒvat dodávky. Všechny takovéto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí služeb obědnaných Letecká škola Rakušan a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

Letecká škola Rakušan nevyužívá nabo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

Letecká škola Rakušan udržuje trackovací informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu Letecká škola Rakušan za účelem zjištění jaké služby Letecká škola Rakušan jsou nejvíce oblíbené. Tato data jsou využívína k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům Letecká škola Rakušan jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web Letecká škola Rakušan prozradí vaše osobní informace bez upozornění pouze pokud je o to požádán institucí, které k tomu  má zákonné oprávnění, nebo pokud sy myslíme, že tato akce je nezbytná k: (a) zajištění souladu obsahu a služeb webo Letecká škola Rakušan se zákonem; (b) ochraně a obraně práv a majetku Letecká škola Rakušan; a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů Letecká škola Rakušan nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web Letecká škola Rakušan používá "cookies" za účelem zlepšení personalizovaného zážitku. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zabezpečení vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je říci webserveru, že ste se vrátili na specifickou stránku. Na příklad, pokud si personalizujete stránky Letecká škola Rakušan pages nebose tu registrujete k odběru služeb, cookie pomůže portálu vyvolat specifické informe, když se na něj znovu vrátíte. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doeučení atd. Pokud se vrátíte na stejný portál, informace, které ste před tím poskytli jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti Letecká škola Rakušan, které jste si kustomizoval(a).

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. Pokud cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb Letecká škola Rakušan nebo jiných websiteů.

Bezpečnost vašich osobních informací

Letecká škola Rakušan zabezpečuje vaše osobní informace prozi neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. Letecká škola Rakušan uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněné proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen pomocí kryptování, jako jeSecure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

Letecká škola Rakušan může občas updatovat prohlášení o nakládání s osobními údaji jako reakci na svoji politku nebo žádosti uživatelů. Letecká škola Rakušan vás vyzývá abyste občas zkontrolovali toto prohlášení a byli si jisti, jak Letecká škola Rakušan nakládá s vašimi informacemi.

Kontaktní informace

Letecká škola Rakušan vítá vaše komentáře k tomuto prohlášení. Pokud si mislíte, že Letecká škola Rakušan se nedrží tohoto prohlášení, prosím, kontaktujte nás na admin@change.me. Použijeme komerčně vhodné řešení k tomu, abychom identifikovali a odstranili případné nedostatky.
Đ.
(Pokus o přesný překlad originálního prohlášení DNN)