Propagace a reklama

Minimalizovat
Všem zájemcům o nestandardní, ale přitom velmi efektivní zviditelnění vlastní firmy nebo výrobku nabízíme možnost pronájmu reklamní plochy na ploše našich letadel, které ročně létají téměř na všechna místa v České a Slovenské republice.